Συνέντευξη στη Lady Papaya

Συνέντευξη στη Lady Papaya
Συνέντευξη στη Lady Papaya - Βιγκανισμός, αντισπισισμός, καπιταλισμός, αντιναταλισμός....

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Enough food for everyone...

"Even when the planet produces enough food for everyone, not everyone has enough food. Some policy makers argue that the intensification of livestock farming is the answer to the food crisis; that we need to cram animals together in the pursuit of ‘efficiency’. But this will only deepen the hunger crisis and create havoc for people, the planet and animals.
Animals that are kept confined rather than allowed to graze and forage on the land need to be fed large quantities of grain. This means that there is less for people to eat and what’s left is often more expensive. We're literally taking high-quality, nutrient-rich foods that people could eat and feeding them to our farm animals.
We need to grow food for people, not intensively farmed animals – humane-sustainable farming, not factory farming, is key to ending the hunger crisis."


Ευχαριστώ τον Γιάννη Καραούζα που μέσω αυτού το βρήκα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου